Naujienos

"Būkime kartu"

Saulėtą ir šiltą gegužės paskutinįjį šeštadienį Karvio parapijoje gyvenantys vaikai turėjo nuostabią galimybę dalyvauti labdaringame renginyje “Būkime kartu”, kurį jau dešimtus

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikų ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą

Velykinė akcija

Gerbiami Karvio parapi